www.frontflieger.de

Kommandeur der Flieger der 1. Armee
Kofl A.O.K. 1/ 30. Juni 1917

  Kofl:  
  Wilhelm Haehnelt  

  Abteilungen im Bereich der 1. Armee  
 
... direkt dem A. O. K. 1 unterstellt:
FA A 261 (Rittm. Graf v. Beroldingen) [Ecly]
Gruja (Rittm. v. Braun) [St. Loup]
Jasta 19 (Oblt. Erich Hahn) [St. Loup]
Jasta 21 (Oblt. Eduard Schleich) [Le Chatelet]
Jasta 32 (Oblt. Schmidt) [Avancon]
AFP 1 (Hptm. Funck) [Resson]

Gruppe AISNE

Gruppenführer der Flieger Korps-
Fliegerabteilung
Inf. Div. Divisions-
Fliegerabteilung
Schutzstaffel
Grufl 11
(Hptm. Schweickhardt)
FA A 254
(Rittm. v. Loewenstern)
[Banogne]
243 Inf. Div. FA A 228
(Hptm. Schultze)
[Meuchery-Ferme]
 
    227. Inf. Div. FA A 226
(Rittm. Hohl)
[Sevigny]
 

Gruppe BRIMONT

Gruppenführer der Flieger Korps-
Fliegerabteilung
Inf. Div. Divisions-
Fliegerabteilung
Schutzstaffel
Grufl 10
(Hptm. Geyer)
[St. Germaimont]
FA A 278
(Hptm. Schüller)
[Banogne]
34. Inf. Div. FA A 286
(Hptm. Sendel)
[Condé les Herpy]
 
    239. Inf. Div. FA A 245
(Hptm. Henrici)
[St. Loup]
 

Gruppe REIMS

Gruppenführer der Flieger Korps-
Fliegerabteilung
Inf. Div. Divisions-
Fliegerabteilung
Schutzstaffel
Grufl 1
(Hptm. Sorsche)
FA A 267
(Hptm. Pohl)
[Handteuil]
242. Inf. Div. FA A 248
(Hptm. Cranz)
[Ecaille]
 
    13. Res. Div. FA A 290
(Oblt. Mühl)
[Borguicourt]
 
    14. Res. Div. FA A 203
(Hptm. Pickert)
[Perthes]
 
    21. Res. Div. FA A 206
(Hptm. Braune)
[Ecaille]
 

Gruppe PROSNES

Gruppenführer der Flieger Korps-
Fliegerabteilung
Inf. Div. Divisions-
Fliegerabteilung
Schutzstaffel
Grufl 8
(Hptm. Palmer)
[Juniville]
FA 9
(Rittm. Maertens)
[Thugny]
231. Inf. Div. FA A 296
(Hptm. Stahl)
[Annelles]
Schusta 15
(Oblt. Uhlig)
[Annelles]
    19. Inf. Div. FA A 272
(Hptm. Scherkamp)
[Alicourt]
Schusta 18
(Hptm. Lauer)
[Alicourt]
    23. Inf. Div. FA 17
(Hptm. Elias)
[Juniville]
 
    7. Res. Div. FA A 252
(Hptm. Knackfuss)
[Alicourt]
 
   Einheiten
Kofl
NavigationNavigation Kontakt/feed-back/contacteKontakt/Feedback