www.frontflieger.de

Kommandeur der Flieger der 2. Armee
Kofl A.O.K. 2

  Kofl:  
  N.N.  

  Abteilungen im Bereich der 2. Armee  
   
Armeeflugpark
AFP 2
 
Ballonzug
1, 2, 6, 14, 50,
56, 72,
74, 125, 137,
149, 151, 209, 210 b, 221
 
Bombengeschwader d. O. H. L.
BG 4
 
Fliegerabteilung
FA 32, FA 33
 
Fliegerabteilung (Artillerie)
FA A 202, FA A 207, FA A 210, FA A 217, FA A 224,
FA A 227, FA A 238, FA A 239, FA A 248, FA A 249,
FA A 259, FA A 269, FA A 273, FA A 291 b
 
Feldluftschifferabteilung
FLA 2, FLA 5, FLA 10, FLA 17
 
Flak auf Kraftwagen
2, 12, 29, 63, 64, 70, 82, 105
 
Flak-Batterie auf Kraftwagen
7, 107, 108, 115, 118, 132, 133, 134
 
Flakbatterie, bespannt
501, 536, 557, 558, 569, 572, 709, 710
 
Flak-Zug
6, 13, 14, 40, 102, 105, 115, 134, 164
 
Flak-Zug, bespannt
28 s, 108, 111, 138, 175
 
Fliegerabwehr-Maschinengewehr-Abteilung
904, 909
 
Flugabwehrkanonen-Gruppenkommandeur
3, 4, 51
 
Gruppenführer der Flieger
Grufl 3, Grufl 12, Grufl 16
 
Jagdstaffel
Jasta 4 (JG 1), Jasta 6 (JG 1), Jasta 10 (JG 1), Jasta 11 (JG 1)
 
Kdr. D. Flugabwehrkanonen 2
Kdr. d. Luftschiffer 2
 
Kommandeur der Flieger
Kofl 2
 
Reihenbildzug
RBZ 2
 
Schlachtstaffel
Schlasta 2, Schlasta 4, Schlasta 10, Schlasta 12, Schlasta 15, Schlasta 17, Schlasta 23, Schlasta 26 b, Schlasta 28 b, Schlasta 30 b
 

  Details:  
  N.N.  


  Einheiten
Kofl
NavigationNavigation Kontakt/feed-back/contacteKontakt/Feedback